Behar dituzun imprimakiak online deskargatu ditzakezu, edo bestela zerbitzuaren alta puntuan bertan bete. Kontratuarekin batera NANaren fotokopia bat ere entregatu beharko da.

Txartel pertsonal bat jasoko duzu, bizikleta erabili behar duzun bakoitzean gainean eraman beharrekoa.

Kontu korrontearen datuak ere beharko ditugu.